Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Kira Artış Oranlarının Kiracılar Ve Ev Sahipleri Üzerindeki Etkileri Hakkında Merak Edilenler

Legal BlogAv. Zuhal AkbelYıl 2023
Kira Artış Oranlarının Kiracılar Ve Ev Sahipleri Üzerindeki Etkileri Hakkında Merak Edilenler Yazar Adı: Av. Zuhal Akbel Yayın Tarihi: 27.01.2023  Son zamanlarda artan enflasyon oranları ile, maalesef ki ülke olarak nur topu gibi yeni bir sorunumuz ...
Kira Sözleşmesi Kira Artış Oranları Kiracı Ev Sahibi

Konut Kira Artışlarının Sınırlandırılmasının Hukuka Aykırılığına İlişkin Tespitler

Legal BlogProf. Dr. Elif SonsuzoğluYıl 2022
Konut Kira Artışlarının Sınırlandırılmasının Hukuka Aykırılığına İlişkin Tespitler Yazar Adı: Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu Yayın Tarihi: 08.07.2022 / Borçlar Kanunu 344/1’e göre, “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişki...
Konut Kirası Kira Artışının Sınırlandırılması Kira Artış Oranı

Türk Borçlar Kanunu M. 344 Uyarınca Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Temel Esasların Değerlendirilmesi

MakaleSeda ÖKTEM ÇEVİKDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2022, Cilt 24, Sayı 1
Türk Borçlar Kanunu m. 344 Uyarınca Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin … 39 TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 344 UYARINCA KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Araştırma Makalesi) DOI: https://doi.org/10.33717/...

Case-Shiller Konut İndeksi

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Case-Shiller Konut İndeksi* ** Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 21.09.2021 / 1. Case-Shiller Konut İndeksini Anlamak Resmi olarak S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi olarak bilinen ‘Case-Shiller Endeksi’, 1980’lerde üç ekonomis...
Konut İndeksi Case-Shiller Konut İndeksi Ulusal Konut Fiyat Endeksi Konut Değerindeki Değişiklikler Gayrimenkul Taşınmaz Mesken

Muğla Konut Piyasasında Yatırımcı Psikolojisinin Analizi

MakaleGülbahar ATASEVER, Cem BAYDURAydın İktisat Fakültesi DergisiYıl 2021, Cilt 6, Sayı 1
34 MUĞLA KONUT PİYASASINDA YATIRIMCI PSİKOLOJİSİNİN ANALİZİ 1 Gülbahar ATASEVER 2 Cem Mehmet BAYDUR 3 ARTICLE INFO ÖZET Article history: Received 10 May 2021 Accepted 15 June 2021 Yatırımcıların karar alma süreci pek çok ön...

Kira Hukukuna İlişkin Örnek Kararlar Işığında Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin Nizâmiye Mahkemeleri Uygulaması

MakaleAslıhan NESLİDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2021, Cilt 23, Sayı 1
Kira Hukukuna İlişkin Örnek Kararlar Işığında Mecelle-i Ahkâm-ı … 751 KİRA HUKUKUNA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR IŞIĞINDA MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE’NİN NİZÂMİYE MAHKEMELERİ UYGULAMASI DOI: https://doi.org/10.33717/deuhfd.911824 Arş....

Kira Sözleşmeleri ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Kira Sözleşmeleri ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 1. Ülkemizde hangi önlemler alınmıştır? Üç düzenleme ön plana çıkmaktadır. Birincisi, 15 Mart 2020 tarihinde valiliklere gönderilen ek genelge kapsamı...
Covid-19 Coronavirus Kira Sözleşmesi Fesih İş Yeri Kirası

Tasarrufun İptali Davasının Kabulünden Sonra Taşınmazdaki Mevcut Kiracıların Kira Bedelini Kime Ödeyeceği Sorunu

MakaleEfe DIRENİSALegal Hukuk DergisiYıl 2019, Cilt 17, Sayı 196
Tasarrufun İptali Davasının Kabulünden Sonra Taşınmazdaki Mevcut Kiracıların Kira Bedelini Kime Ödeyeceği Sorunu Kategori: İcra ve İflâs Hukuku Kategori: Borçlar Hukuku Yazar Adı: Efe DIRENİSA Yayın Tarihi: 01.04.2019 Yayın Adı: Legal Hukuk Derg...

Birlikte Kira

MakaleAziz Erman BAYRAMAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6232-7928 DOI: 10.30915/abd.556938 Makalenin Geldiği T arih: 18.06.2018 Kabul T arihi: 22.07.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** A...

Kira Sözleşmesinde Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu

MakaleAziz Erman BAYRAMGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 21, Sayı 4
Gaz? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXI, Y . 2017, Sa. 4 131 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 16/10/2017 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 10/01/2018 KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU Az?z Erm...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor