Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Kira Sözleşmeleri ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Kira Sözleşmeleri ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 1. Ülkemizde hangi önlemler alınmıştır? Üç düzenleme ön plana çıkmaktadır. Birincisi, 15 Mart 2020 tarihinde valiliklere gönderilen ek genelge kapsamı...
Covid-19 Coronavirus Kira Sözleşmesi Fesih İş Yeri Kirası

Kiracının Tacir Olması Durumunda Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğunun Kapsamı

MakaleMehmet Nedim ÜÇER MERİÇDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 24 , Sayı 41
Mehmet ÜÇER / Nedim MERGÇ DÜHFD, Cilt: 24, Sayı: 41, Yıl: 2019, s. 405-438 405 MAKALE (AraGtırma Makalesi) KGRACININ TACGR OLMASI DURUMUNDA KGRAYA VERENGN AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI Mehmet ÜÇER * Nedim MERGÇ ** ÖZ Kira sözleGmesiyle ki...

Birlikte Kira

MakaleAziz Erman BAYRAMAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6232-7928 DOI: 10.30915/abd.556938 Makalenin Geldiği T arih: 18.06.2018 Kabul T arihi: 22.07.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** A...

Belirli Süreli Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Kiraya Veren Tarafından Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesinde On Yıllık Uzama Süresi (tbk Md. 347 F.1)

MakaleTuba BİRİNCİ UZUNİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 8, Sayı 2
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:8 Sayı:2 Yıl 2017 137 BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİNDE ON YILLIK UZAMA SÜRESİ (TBK md. 347 f.1) THE EX...

Ürün Kirası Sözleşmelerinde Tarafların Asli Edimleri Ve Bunlarınifasının Kusursuz Olarak İmkansızlaşmasına İlişkin Sonuçlar

MakaleA. Hulki CİHANGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 21, Sayı 4
Gaz? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXI, Y . 2017, Sa. 4 33 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 05/12/2016 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 24/01/2018 ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN ASLİ EDİMLERİ VE BUNLARIN İ...

Kira Sözleşmesinde Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu

MakaleAziz Erman BAYRAMGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 21, Sayı 4
Gaz? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXI, Y . 2017, Sa. 4 131 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 16/10/2017 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 10/01/2018 KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU Az?z Erm...

TBK’ya Göre Tarafların Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi

MakaleAzim ÖNCÜLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 163
TBK’ya Göre Tarafların Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi Kategori: Borçlar Hukuku Kategori: Kira Hukuku Yazar Adı: Azim ÖNCÜ Yayın Tarihi: 01.07.2016 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 163 Cilt: 14                                    ...

Kiralananın Satılması Durumunda Alıcının Satıcıya Karşı Hakları

MakaleMetin İKİZLERGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 20, Sayı 2
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2016, Sa. 2 25 KİRALANANIN SATILMASI DURUMUNDA ALICININ SATICIYA KARŞI HAKLARI Metin İKİZLER * ÖZET 818 sayılı önceki Borçlar Kanunu’nda “satım kirayı bozar” ilkesi benimsenmişken, 6098 sayılı y...

Türk Hukukunda Alışveriş Merkezi Kiracılarının Ortak Giderlerden Sorumluluğu

MakaleHuriye Reyhan DEMİRCİOĞLUGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 20, Sayı 1
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2016, Sa. 1 65 ? Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. [email protected] TÜRK HUKUKUNDA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRACILARININ ORTAK GİDERLERD...

Kiraya Verenin On Yıllık Uzama Süresi Sonunda Bildirim İle Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Bir İnceleme

MakaleKerem Cem SANLILegal Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 13, Sayı 151
Kiraya Verenin On Yıllık Uzama Süresi Sonunda Bildirim İle Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Bir İnceleme Kategori : Borçlar Hukuku Yazar Adı: Kerem Cem SANLI Yayın Tarihi: 01.07.2015 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergis...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor