Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

07.01.2021 / Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ 04.11.2020 / Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167) 23.09.2020 / Sahiplerinden Kiralanan Konutların Öğrenci Yurdu Olarak Kiraya Verilmesinde Vergilendirme Hakkında Özelge 23.09.2020 / Şahıs Tarafından Ödenen Kiranın Adi Ortaklık Kurulduğunda Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği ile Mükellefiyet Kaydından Önce Ödenen Kiradan Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge 26.03.2020 / Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.05.2019 / Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22.06.2018 / Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 01.11.2017 / Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26) 05.05.2017 / Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14) 28.04.2017 / Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>