Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Türk Borçlar Kanunu

Güncel KanunKanun No: 6098Kabul Tarihi: 11 Oca 2011RG No: 27836RG Tarihi: 04 Şub 2011
Türk Borçlar Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak Madde 1- Sözleşme, tarafların irad...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7226Kabul Tarihi: 25 Mar 2020RG No: 31080 (Mükerreer)RG Tarihi: 26 Mar 2020
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Ek Madde 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından; a) Afet ve acil durum hallerinde arama, ...

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30762RG Tarihi: 02 May 2019
Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30762 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik ulaşı...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Değiştiren Bakanlar Kurulu KararıKarar Sayısı: 2018/11838RG No: 30456RG Tarihi: 22 Haz 2018
Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayı...

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26)

Güncel TebliğRG No: 30227 (Mükerrer)RG Tarihi: 01 Kas 2017Tebliğ No: 2017/26Tebliğ Tarihi: 01 Kas 2017
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26) Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30227 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 01.11.2017 Tebliğ Numarası: 2017/26 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) B...

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)

Güncel TebliğRG No: 30057RG Tarihi: 05 May 2017Tebliğ No: 2017-14Tebliğ Tarihi: 05 May 2017
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (M...

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 30051RG Tarihi: 28 Nis 2017
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30051 Madde 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönet...

Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 6455Kabul Tarihi: 28 Mar 2013RG No: 28615RG Tarihi: 11 Nis 2013
Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Teminat uygulaması: MA...

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Güncel TebliğRG No: 27933RG Tarihi: 13 May 2011Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 13 May 2011
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27933 Tebliğ Tarihi: 13.05.2011 Tebliğ Numarası: - A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı (Değişik ibare:RG-29/12/2012-28512)(1) 6305 sayılı Afet ...

Tapu Ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 27920RG Tarihi: 30 Nis 2011
Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27920 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşüne e...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor