Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
31.12.2022 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 411)
12.11.2022 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği
04.10.2022 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
16.09.2022 İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.04.2022 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19.02.2022 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2021 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) (MÜLGA)
20.11.2021 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)
07.01.2021 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ
04.11.2020 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167)
23.09.2020 Sahiplerinden Kiralanan Konutların Öğrenci Yurdu Olarak Kiraya Verilmesinde Vergilendirme Hakkında Özelge
23.09.2020 Şahıs Tarafından Ödenen Kiranın Adi Ortaklık Kurulduğunda Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği ile Mükellefiyet Kaydından Önce Ödenen Kiradan Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge
26.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.05.2019 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22.06.2018 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01.11.2017 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26)
05.05.2017 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)
28.04.2017 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.02.2016 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Yapılan Kira Ödemelerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge
11.04.2013 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29.12.2012 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (MÜLGA)
13.05.2011 Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
30.04.2011 Tapu Ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
14.04.2011 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.02.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor