Lütfen bekleyiniz...

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
26.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.05.2019 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22.06.2018 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01.11.2017 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26)
05.05.2017 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)
28.04.2017 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.04.2013 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29.12.2012 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (MÜLGA)
13.05.2011 Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
30.04.2011 Tapu Ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
14.04.2011 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.02.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04.02.2011 Türk Borçlar Kanunu
04.02.2011 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
31.07.2010 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.06.2009 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
05.12.2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
02.12.2007 İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği
02.05.2007 Enerji Verimliliği Kanunu
10.06.2003 İş Kanunu
08.12.2001 Türk Medeni Kanunu
27.05.1955 Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
19.06.1932 İcra ve İflas Kanunu
08.05.1926 Borçlar Kanunu (Mülga)